Satıcı:

Ünvanı: OTTO FAR OTOMOTİV AKSESUAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca OTTOFAR olarak anılacaktır.)
Adresi: İNÖNÜ MAH. 1756 SK. YENİ BAŞKENT SANAYİ SİTESİ NO: 30 YENİMAHALLE / ANKARA
Telefon: 0312 278 21 78
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0534 595 68 86
Mersis Numarası: 649106761200001

1) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve kısaca temel nitelikleri

Ürün Kodu

Ürün Açıklaması

Miktar

Birim Fiyat

Tutar

…………….….

………………………..

………….

……………….

…………..

Ara Toplam :………………

Kdv Toplam :……………..

Kargo :…………………….

KDV Dahil İndirim Tutarı :…………………..

KDV Dahil Genel Toplam :…………………..

Taksitli Tutar:………………..

Ödeme Sekli : [OdemeSekli]

Teslimat

Teslimat Adresi: [TeslimatAdres]
Teslim Edilecek Kisi: [TeslimatKisi]
Fatura Adresi: [FaturaAdres]

2) Paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti [KargoUcret] TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi FİRMAMIZ edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan her türlü zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

3) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI tarafına aittir. 

4) Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren, 7 (yedi) gün içinde malı SATICI’ya geri gönderir. ALICI iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. Mal ile beraber fatura da, mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak teslim edilmelidir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma Hakkı kapsamı dışında kalan durumlar:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5) Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir. 

6) İş bu “Bilgilendirme Formunda” belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür. 

7) Tüketicinin herhangi bir dijital içerik satın alması halinde dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri ve SATICI’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiler satın alınan ürünün www.OTTOFAR.com.tr ‘de satışa sunulduğu sayfadaki ürün açıklamasında yer almaktadır.

8) Tüketicilerin şikayet ve itirazları: Siparişinize ve/veya siparişlerinize konu ürün/ürünlere ve/veya siparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile veya www.OTTOFAR.com.tr internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI ’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikâyet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak olup, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır. İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup, uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

9) Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 10/3/2007 tarihli 26458 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ve 30510 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

10) Alıcının temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Taksitle Satış” başlıklı 17 maddesi hükümleri uygulanır. 

SATICI

Ünvanı: OTTO FAR OTOMOTİV AKSESUAR PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca OTTOFAR olarak anılacaktır.)
Adresi: İNÖNÜ MAH. 1756 SK. YENİ BAŞKENT SANAYİ SİTESİ NO: 30 YENİMAHALLE / ANKARA
Telefon: 0312 278 21 78
Müşteri Hizmetleri Telefon: 0534 595 68 86
Mersis Numarası: 649106761200001

ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı : [AliciAd]  (Kısaca ALICI olarak anılacak)
Adresi: [AliciAdres]
Telefon : [AliciTelefon]
E-mail : [AliciEmail]